Hem

 

 

Kom och sjung med oss! Måndagar kl. 19.00, Grisbackakyrkan i Umeå

 

 

SEPTEMBERKÖREN

 

sjunger sånger från världens alla hörn

Kom och sjung med oss!

Måndagar kl 19.00

i Grisbackakyrkan, Umeå

Vi börjar igen den

22 januari 2018