Inställda körövningar

På grund av Coronavirusets spridning har vi i styrelsen beslutat att ställa in körövningarna tills vidare.
Ett tråkigt beslut men för allas bästa.

Vi kommer att hålla oss underrättade och meddelar alla körmedlemmar så fort situationen förändras, och vi kan träffas och sjunga igen.