Körstart

Välkomna till en ny härlig sångtermin!

Vi startar måndag den 20 januari kl 19.00, i Grisbackakyrkan