Körstart

Nu har vi kommit igång med höstens körövningar!
Den här terminen har vi fått många nya medlemmar och det känns jättekul!

Kom och sjung med oss! Måndagar kl 19.00 i Grisbackakyrkan.
Det är kul och hälsosamt att sjunga tillsammans!

Uppträdande på Café Fika!, Väven